Cookie Policy

Cookie Policy

COOKIES POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

This policy explains what cookies are and specifies how, when and which types of cookies ANDREAS  SOPHOCLEOUS & SONS LIMITED (“Company”, “we”, “us”, “our”) collects and uses on its website, https://www.asophocleous.com.cy (“Website”).

Η παρούσα πολιτική εξηγεί τι είναι τα cookies και καθορίζει πως και γιατί χρησιμοποιεί και συλλέγει cookies η  ANDREAS SOPHOCLEOUS & SONS LIMITED («Εταιρεία», «εμείς», «μας», «εμάς») μέσω της ιστοσελίδας μας, https://www.asophocleous.com.cy («Ιστοσελίδα») καθώς και τους τύπους των cookies που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα.

WHAT COOKIES ARE AND WHY WE USE THEM

TI EINAI TA COOKIES ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit our Website. It enables the Website to remember your actions and preferences (such as language, font size and other display preferences) over a period of time. Our Website uses cookies to provide you with a better online experience when you browse our Website and also allows us to improve our site.

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, ενδεχομένως να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας ή στην ηλεκτρονική συσκευή σας μικρά αρχεία με πληροφορίες τα οποία ονομάζονται «cookies».  Τα cookies επιτρέπουν στην Ιστοσελίδα να συγκρατεί τις ενέργειες και προτιμήσεις σας (π.χ. προτίμηση γλώσσας, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις προβολής) κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα για κάποιο χρόνο. Χρησιμοποιούμε cookies στην Ιστοσελίδα για να σας παρέχουμε μια καλύτερη εμπειρία κατά την επίσκεψη και περιήγηση σας στην Ιστοσελίδα καθώς επίσης και για να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα. 

WHICH COOKIES WE USE AND HOW

ΠΟΙΑ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ 


"Name 

Όνομα"

"Provider

Πάροχος"

"Purpose
Σκοπός""Type
Είδος""Expiry
Λήξη"
_gid
Google Analytics

"Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

Εγγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων ως προς τη χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη."


"Third Party – Analytics Cookie

Τρίτων – Αναλύσεως δεδομένων"

"1 day

1 ημέρα"

_ga
Google Analytics

"Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

Εγγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων ως προς τη χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη."

"Third Party – Analytics Cookie

Τρίτων – Αναλύσεως δεδομένων"

"2 years

2 χρόνια"

_gat
Google Analytics

"Used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.

Χρησιμοποιείται για να περιορίζει την ποσότητα των δεδομένων που καταγράφονται από την Google σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας. "

"Third Party – Analytics Cookie

Τρίτων – Αναλύσεως δεδομένων"

"1 day

1 ημέρα"

laravel_session
asophocleous.com.cy

"This cookie is provided by the Laravel framework in order to handle sessions.

Το cookie παρέχεται από το πλαίσιο Laravel στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να χειρίζεται τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας."

"First party –Session Cookie

Δικό μας –

Cookie Επίσκεψης"

"End of session

Κατά το τέλος επίσκεψης"

XSRF-TOKEN
asophocleous.com.cy

"This cookie is provided by the Laravel framework in order to prevent the cross-scripting attacks.

To cookie παρέχεται από το πλαίσιο Laravel για σκοπούς αποτροπής επιθέσεων έγχυσης κώδικα."

"First party – Session cookie

Δικό μας –

Cookie Επίσκεψης"

"End of session

Κατά το τέλος επίσκεψης

Note on Analytics Cookies

Σημείωση αναφορικά με τα Cookies Αναλύσεως Δεδομένων

Analytics Cookies help us assess Website usage and gain insight on visitors’ behaviour on an aggregated manner. We can also use these cookies, which are provided by a third party (Google), to assess our Website’s functionality for the purpose of improving your user experience.

Τα Cookies Ανάλυσης μας βοηθούν να αξιολογήσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας και να αποκτήσουμε επίγνωση ως προς τη συμπεριφορά των επισκεπτών σωρευτικά. Τα cookies Ανάλυσης, τα οποία παρέχονται στην Ιστοσελίδα μέσω τρίτων (της Google), χρησιμοποιούνται επίσης για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας και της βελτίωσης της δικής σας εμπειρίας χρήσης της.

Note on Session Cookies

Σημείωση αναφορικά με τα Cookies Επίσκεψης

Session cookies are temporary cookies used by our website which allow us to link your actions during a browser session and are erased once you close the browser.

Τα Cookies Eπίσκεψης είναι cookies τα οποία χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα προσωρινά, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στην Ιστοσελίδα, και τα οποία λήγουν και διαγράφονται με τη λήξη της επίσκεψης σας στην Ιστοσελίδα. Σκοπός τους είναι να συνδέσουν τις ενέργειες σας κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας.

HOW TO CONTROL COOKIES

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ COOKIES

You can control or delete cookies as you wish. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site for the site to become fully functional, while some services and functionalities may not work. Please visit http://aboutcookies.org for details.

You can accept or reject the use of cookies on the Website by making the relevant choice at the start of your browsing experience.

Μπορείτε να ελέγξετε ή να διαγράψετε cookies κατά βούληση. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies τα οποία είναι ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και μπορείτε να επιλέξετε, μέσω του προγράμματος περιήγησης σας, την αποτροπή εγκατάστασης τους. Ωστόσο, εάν το πράξετε ενδεχομένως να πρέπει να αλλάζετε εσείς οι ίδιοι ορισμένες ρυθμίσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα προκειμένου να καταστεί αυτή πλήρως λειτουργική, ενώ ενδέχεται να σταματήσουν να είναι λειτουργικά κάποια μέρη της ιστοσελίδας. Παρακαλώ επισκεφθείτε το http://aboutcookies.org για λεπτομέρειες.

Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τη χρήση cookies στην Ιστοσελίδα μας επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή κατά την έναρξη της περιήγησης σας.

CONTACT US

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΜΑΣ

Please contact us at info@asophocleous.com.cy for any questions or concerns regarding this Cookies Policy.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες αναφορικά με την Πολιτική μας για τα Cookies, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@asophocleous.com.cy

Τελευταία ενημέρωση: 13/11/2020.